Zúčastnil jsem se celostátního shromáždění spolku Odchod.eu

Libor Vondráček dnes promluvil o článku 10a Ústavy, který chceme z naši Ústavy odstranit, tak aby došlo ke znovuobnovení svéprávnosti českého práva. Souhlasíte? Podepište petici www.petice.com/zruseniclanku10a

Libor Vondráček: “Dnes jsem pověděl něco o článku 10a Ústavy na prvním celostátním shromáždění spolku Odchod.eu. Tento spolek tvoří převážně mladí lidé, kteří již nežijí ve světě falešně rozděleném na východ a západ. Mladí lidé, kteří kriticky přemýšlí o všem, co dnešní svět přináší, včetně pohledu na EU. Mladí lidé, kteří si uvědomují potřebnost obnovit svrchovanost a nezávislost České republiky. Usilují zkrátka o to, aby naši vládní představitelé již neměli v záloze “alibistickou odpověď”: “To nám poslali z Bruselu,” ale museli a mohli nést plnou odpovědnost za správu věcí veřejných v naší zemi. Jsem rád, že taková setkání organizují a jsem vděčný za to, že se jich mohu účastnit. Vždyť Svobodní na rizika členství v EU upozorňují již 13 let od počátku své existence.

Rád vám odpovím na vaše dotazy